Till innehåll på sidan
Samtliga elevarbeten i ett bildcollage.

Utställningen Småland: Slutseminarium och finisage

TORSDAGEN 30 MAJ KL. 13.00
REGIONHUSESTS ENTRÉ, NYGATAN 20, VÄXJÖ

Kom till utställningen

Lär känna BY2030

Prenumerera på BY2030:s nyhetsbrev

Vi hörs i mejlboxen två–tre gånger om året.

function validateForm() { var value = ''; var email = document.SubscribeForm.SubscriberForm_email; value = email.value; if(value == null || value == '') { var errorElement = document.getElementById("SubscriberForm_email_error_required"); if(errorElement){ errorElement.style.display = 'block'; } email.focus(); return false; } else { var errorElement = document.getElementById("SubscriberForm_email_error_required"); if(errorElement){ errorElement.style.display = 'hidden'; } } if(!RegExp(/^(?:[A-Za-z0-9!#$%&\'*+\/=?^_`{|}~-]+(?:\.[A-Za-z0-9!#$%&'*+/=?^_`{|}~-]+)*|""(?:[\x01-\x08\x0b\x0c\x0e-\x1f\x21\x23-\x5b\x5d-\x7f]|\\[\x01-\x09\x0b\x0c\x0e-\x7f])*"")@(?:(?:[a-zA-Z0-9](?:[a-zA-Z0-9-]*[a-zA-Z0-9])?\.)+[a-zA-Z0-9](?:[a-zA-Z0-9-]*[a-zA-Z0-9])?|\[(?:(?:(2(5[0-5]|[0-4][0-9])|1[0-9][0-9]|[1-9]?[0-9]))\.){3}(?:(2(5[0-5]|[0-4][0-9])|1[0-9][0-9]|[1-9]?[0-9])|[a-zA-Z0-9-]*[a-zA-Z0-9]:(?:[\x01-\x08\x0b\x0c\x0e-\x1f\x21-\x5a\x53-\x7f]|\\[\x01-\x09\x0b\x0c\x0e-\x7f])+)\])$/).test(value)) { var errorElement = document.getElementById("SubscriberForm_email_error_0"); if(errorElement){ errorElement.style.display = 'block'; } email.focus(); return false; } else { var errorElement = document.getElementById("SubscriberForm_email_error_0"); if(errorElement){ errorElement.style.display = 'hidden'; } } if(!RegExp(/^(.|\s){0,400}$/).test(value)) { var errorElement = document.getElementById("SubscriberForm_email_error_1"); if(errorElement){ errorElement.style.display = 'block'; } email.focus(); return false; } else { var errorElement = document.getElementById("SubscriberForm_email_error_1"); if(errorElement){ errorElement.style.display = 'hidden'; } } var firstname = document.SubscribeForm.SubscriberForm_firstname; value = firstname.value; if(value != null && value != '') { if(!RegExp(/^(.|\s){0,400}$/).test(value)) { var errorElement = document.getElementById("SubscriberForm_firstname_error_0"); if(errorElement){ errorElement.style.display = 'block'; } firstname.focus(); return false; } else { var errorElement = document.getElementById("SubscriberForm_firstname_error_0"); if(errorElement){ errorElement.style.display = 'hidden'; } } } var submitButton = document.SubscribeForm.SubscriberForm_SubmitButton; submitButton.disabled = true; }
Obligatorisk Ogiltig e-postadress Max 400 tecken
Max 400 tecken

Varför BY2030?

Fler och fler har upptäckt möjligheterna med att bo, arbeta och leva på landet. Samtidigt behöver fler bo i Kronoberg för att vi ska få ihop vår välfärd och för att företagen ska hitta rätt kompetens. Och i Kronoberg blomstrar möjligheterna – speciellt i våra bygder, samhällen och orter. Tillsammans bygger vi upp ett ännu starkare Kronoberg och stärker vår boendeattraktivitet och kompetensförsörjning.