Till innehåll på sidan

4 frågor och svar med Ljungbys hållbarhetsstrateg

Träffa Maria Jamieson, hållbarhetsstrateg på Ljungby kommun, som är en av dem som ska realisera visionen om livskraftiga byar i Kronoberg.

Du är hållbarhetsstrateg på Ljungby kommun – vad gör du i den rollen?

– Allt möjligt! Som hållbarhetsstrateg har jag en väldigt rolig och varierande roll. Områden som jag jobbar med är projektutveckling, medborgardialog, service, föreningsstöd, bredband, friluftsliv och så BY2030 så klart. Sammanfattningsvis handlar min roll om att stötta lokal utveckling i Ljungby kommun och arbeta för hållbar utveckling.

Vad betyder livskraftiga byar för dig?

– En livskraftig by är där människor i olika åldrar och från olika bakgrunder vill bo, där gemenskap och idéer frodas, och där det finns en variation av aktiviteter och utbud.

Om vi blickar framåt till 2030, hur ser bylivet ut i Ljungby då?

– Infrastrukturen för ett gott och hållbart liv finns på plats, såsom exempelvis bredband, kollektivtrafiklösningar och service. Många byar är självförsörjande på el och driver även delningsekonomin framåt. Engagemanget för kultur, idrott och samhällsutveckling fortsätter att vara starkt, såsom idag. Byar, eller bygder, har dessutom egna kulturhus som fylls med allt möjligt intressant och roligt!

Vad behövs för att vi ska nå dit?

– En kombination av investeringar, innovativa lösningar och ändrade vanor. Och människors fortsatta engagemang och intresse i sin bygd. Med gemensamma krafter kan vi uppnå hållbara och livskraftiga byar!