Till innehåll på sidan

”Det är människorna som gör byarna livskraftiga”

Vilka är det som jobbar med BY2030? Här får du träffa en av dem: kulturgeografen Camilla Ottosson som är projektsamordnare för BY2030.

Du är projektsamordnare för BY2030 på Region Kronoberg – vad gör du i den rollen?

– Allt möjligt! Det är ett väldigt varierande, utvecklande och roligt jobb. Nu är det mycket fokus på att söka finansiering för att genomföra idéerna inom BY2030. Då handlar det både om projektutveckling, mobilisera projektteam och att skriva ansökningar. Men jag genomför också föreläsningar, har kontakt med vår politik och sköter ekonomin.

Vad betyder livskraftiga byar för dig?

– Bygemenskap är en viktig del, människorna på platsen och att det är en välkomnande atmosfär. Men också att landskapet och livsmiljöerna är vackra och tillgängliga.

– Det betyder också att det finns bra kollektivtrafikkopplingar inom räckhåll så att det går att ta sig till skolor och annan service om det inte finns i närområdet.

Om vi blickar framåt till 2030, hur ser bylivet ut i Kronoberg då?

– Då sjuder det ännu mer av liv i våra byar och samhällen och fler väljer att bo kvar eller flytta hit. Det är i Kronoberg det händer.

Vad behövs för att vi ska nå dit?

– Samverkan är viktigt, flernivåsamverkan och att vi jobbar tvärsektoriellt. Vi behöver ta ett helhetsgrepp och arbeta långsiktigt och strategiskt och vi behöver testa saker och utmana oss själva och våra roller och invanda normer.