Till innehåll på sidan

Region Kronoberg vill satsa på framtidens livsmiljöer

Region Kronoberg ansöker till Impact Innovation om att starta ett programkontor för hållbara livsmiljöer. Ansökan handlar om hållbar omställning i Sveriges byar, orter, samhällen och småkommuner. Grunden är BY2030, ett regionalt initiativ där länets aktörer samarbetar för hållbara livsmiljöer. Ett initiativ som väckt nationellt intresse och som kan skalas upp om ansökan beviljas.

Målet är att skapa funktionalitet och attraktivitet i mindre samhällen. Det skulle öka rörligheten på bostadsmarknaden och därmed även arbetsmarknaden. Det öppnar upp för en bättre kompetensförsörjning och för industrins tillväxt i den gröna omställningen.

– Attraktiva boendemiljöer är en viktig fråga för att klara kompetensförsörjningen i Kronoberg. För att en hållbar omställning ska ske måste även gles- och landsbygden involveras. Därför har vi i regionen säkrat ett långsiktigt arbete med BY2030, säger René Jaramillo (M), ordförande i den regionala utvecklingsnämnden.

Satsningen på mindre samhällen är intressant inte bara för Kronoberg utan för hela Sverige.

– Genom att samarbeta med andra regioner och nationella aktörer kan vi lära av andra men också få större nationell förståelse för de perspektiv som är viktiga här, i Kronoberg, säger Mikael Johansson (M), ordförande i regionstyrelsen.

Det nya miljonprogrammet

Programmet syftar till att använda befintliga samhällen och bostäder bättre för att minska behovet av nybyggnation och främja hållbar omställning. Målet är att en miljon människor ska delta i programmet under en tioårsperiod – det nya miljonprogrammet. Utmaningen att lösa bostads- och kompetensbrist finns nu liksom under Sveriges tidigare miljonprogram. På 60- och 70-talet skulle en miljon bostäder byggas under tio år. Det nya miljonprogrammet ska dock inte styras uppifrån, storskaligt och industriellt, utan fler samhällsfrågor och aktörer behöver inkluderas.

– Framtidsspaningar och trendanalyser visar att en hållbar omställning är viktig för våra invånare. Det civila engagemang som finns i många samhällen är en viktig resurs för detta initiativ, och arbetet med att inkludera invånarna är prioriterat i satsningen, säger René Jaramillo (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Bakgrund

Impact Innovation är Sveriges nästa stora innovationsprogram som ska bidra till den hållbara omställningen och stärka Sveriges globala innovationskraft. 3-5 programkontor ska etableras i Sverige och verka under upp till tio år. Energimyndigheten, Formas och Vinnova står bakom satsningen.

Programkontoret föreslås bestå av Region Kronoberg (ägare), Linnéuniversitetet, Sveriges lantbruksuniversitet, Alvesta Kommun, Region Västra Götaland, Region Västernorrland, Region Dalarna och Hela Sverige ska Leva. Samarbetsparter finns inom BY2030 vilket innebär företag, kommuner, staten. akademin och civilsamhällesorganisationer därutöver Folkets hus och parker, föreningen för bygemenskaper, Coompanion, Reglab (SKR), Chalmers och BTH.