Till innehåll på sidan

Berättelser i byn, om byn, från byn, med byn

Hur är det att bo på landsbygden i framtidens Kronoberg? Litteratur Kronoberg och BY2030 vill läsa vad kronobergarna har för berättelser om byliv i Kronoberg i framtiden.

Det kan vara visioner, berättelser om relationer i byn, händelser, fester, djur, växter, bostäder, arbeten, transporter, hur vi kommunicerar och hur vi berättar historier för varandra. Kort sagt – en berättelse om Kronoberg med byn som utgångspunkt. Vi vill läsa om visioner och om vardagen.

Vad vill du berätta?

Vem vänder vi oss till: Alla som bor i Kronoberg och som vill skriva är välkomna att bidra till denna antologi. En jury kommer att göra ett urval. Vi hoppas få läsa texter av alla åldrar.

Form: Novell om högst 7 000 tecken (inkl. blanksteg) eller dikt om högst två sidor. Du skriver i Times Roman 12 punkter med 1,5 i radavstånd. Skriver du poesi skriver du som du vill att din text ska vara uppställd. Din text måste vara korrekturläst innan du skickar in den. Endast ett manus per person.

Manusstopp: 1 mars 2024

Arvode? Nej, inget arvode utgår för din text. Däremot kommer du att få se den tryckt i en bok.

Skicka din novell eller din dikt till: Litteratur Kronoberg litteraturikronoberg@kronoberg.se

Vad ska jag finnas med när jag skickar in mitt manus? Namn, adress, telefonnummer, din ålder. Och manus enligt de kriterier som står ovan.

Varmt välkommen!