Till innehåll på sidan

Engagera dig

BY2030 betyder utveckling av landsbygden – uppskruvat till max. Det är en satsning för att göra byar och samhällen så trivsamma som möjligt och dessutom på ett hållbart sätt. Men – vi vet inte vad som behövs i din by. Det vet bara du. 

En bys unika prägel färgas av dess invånare och dess historia. Region Kronoberg vet därför inte vad BY2030 innebär för just din by. Men det vet du – du som bor i en av länets byar. Vilka förändringar skulle kunna ge din by mer livskraft och trivsel?

För att du ska kunna tänka fritt kring vad du vill med just din by vill vi helst inte specificera vad vi kan göra inom BY2030, eftersom alla byars behov är unika. Men för att göra det lite lättare att förstå vad BY2030 kan jobba med kommer här några exempel: 

  • Din by kanske har några ödehus som du tycker hade varit perfekta för barnfamiljer att rusta upp? Vi försöker tillsammans att få loss husen från ägarna så de kan komma ut till försäljning.
  • Du kanske tycker att samhällets centrum kan bli vackrare? I BY2030 sitter det med arkitekter och konstkunniga som vet precis hur man får miljöer att bli inbjudande, trevliga och härliga att vistas i. 
  • Du har kanske en idé om att göra din by mer självförsörjande på både energi och mat? Vi utgår från det vi har och bygger på återbruk från det lokala sågverket och spill från den lokala fabriken. 

Hållbarhet är en viktig ingrediens i BY2030. Det betyder att arbetet sker på ett demokratiskt sätt där alla har möjlighet att påverka det vi gör i byn. Och om vi bygger något ska det komma från återvunna, lokala material som är robusta och står länge. Lika länge som du bor i byn, och många fler generationer efter dig. 

Varför BY2030?

Varför ska vi göra detta? Det finns många orsaker – kanske lika många som det finns byar i Kronoberg. För länge har byarnas intresse åsidosatts till förmån för städerna. Men nu är det dags att skifta perspektiv – hur ska vi utveckla platserna utanför städerna? Och det är där du kommer in. Målet är att Kronobergs byar ska vara platser där det är härligt att bo – för platsen är precis så som du och dina grannar vill ha den. 

Vi behöver ditt engagemang.

Hör av dig till byarkitekt Eva Haraldsson på Region Kronoberg.