Till innehåll på sidan

Hållbara byar

För att förbättra livet i Kronobergs byar är hållbarhet en otroligt viktig ingrediens. Det vi gör ska inte bara komma till gagn för dagens byinvånare utan även för framtida generationer. 

BY2030:s arbete fokuserar på att skapa hållbarhet i länets byar och mindre samhällen och använda dem som resurs i den gröna omställningen. För att nå detta behöver arbetet ske i nära samarbete med de som bor här och utgå från varje plats unika förutsättningar och behov. 

Det är inte bara den unika platsen som är viktig – självklart är de som bor här lika viktiga. BY2030 fokuserar därför extra mycket på social hållbarhet.

Vill du veta mer? Kontakta Anna Krook på Region Kronoberg.