Till innehåll på sidan

Projekt inom BY2030

I BY2030 skapas ett tiotal olika utvecklingsprojekt som under 2023–2030 ska förbättra livsmiljön i länets byar och mindre samhällen. Ett BY2030-projekt kan innebära allt från att göra den fysiska miljön trivsammare och att ta tillvara på ödehus, till att utveckla stationssamhällena. Eftersom projekten utgår från byarnas behov är det svårt att konkretisera ett typiskt BY2030-projekt. Samtliga projekt kommer att följa vissa kriterier som visar vägen för vilka idéer som blir till ett BY2030-projekt. Exempel på dessa kriterier är:

» Projektet ska göra det MER ATTRAKTIVT ATT BO I BYN.

» Projektet ska vara GENOMFÖRBART I FLER BYAR.

» Projektet ska ske i samverkan med FLERA AKTÖRER.

» Projekten ska vara UTSPRIDDA I LÄNET.

» Projektet ska GÅ I LINJE MED DEN REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGIN.

 

För att BY2030 ska vara relevant och givande att genomföra och delta i, finns tre strategiska utgångspunkter som ska genomsyra satsningen:

1. BY2030 bygger på LOKALT ENGAGEMANG. De som bor i byarna känner sin egen plats bäst och utvecklingen bygger på deras behov. Utifrån dessa behov kan BY2030 koppla in andra aktörer som samverkar och/eller genomför projektidén.

2. Ett stort fokus ligger på LÄRANDE OCH SAMVERKAN över gränserna – det man lär sig i ena byn ska även grannbyn kunna ta del av. Därför kommer vi under själva bymässan lyfta fram både resultatet av arbetet och hur vi kom dit.

3. FRÅGESTÄLLNINGARNA SKA VARA I FOKUS med målet att nå kunskaps- och metodutveckling.