Till innehåll på sidan

Vad BY2030 jobbar med

Syftet med BY2030 är att ta tillvara på potentialen i Kronobergs byliv i en tid när många vill bo på landet – samtidigt som vårt läns näringsliv får en större möjlighet att hitta rätt kompetens. Detta sker mitt i en tid av omställning, något som BY2030 tar tillvara på genom att låta hållbarhet genomsyra allt arbete.

Region Kronobergs arbete med BY2030 består av två delar: Att förbättra den fysiska miljön i länets byar tillsammans med de som bor och verkar här, och att sprida erfarenheterna av byarnas utveckling – hur är det att bo på landsbygden i framtidens Kronoberg?

BY2030 är dessutom en plattform för kommuner, länsstyrelse och myndigheter att tillsammans utveckla byarna på ett hållbart sätt genom att dela kunskaper, insikter och kontakter.

Läs mer om vilka områden BY2030 jobbar med i högermenyn.