Till innehåll på sidan

Kunskap och spridning

Det som en by har nytta av har, med största sannolikhet, även fler byar nytta av. Därför är det så otroligt viktigt att dela med sig. Därför samlar BY2030 alla Kronobergs kommuner en gång i månaden för att dela kunskap, stötta och utmana varandra i vårt lokala arbete.   

Kommungruppen består av tjänstepersoner från Kronobergs alla kommuner. Gruppen är ett forum för dialog om BY2030:s inriktning och genomförande. Detta är också en plats för att dela kunskap – det som en kommun lär sig om sina byar har även andra kommuner nytta av. Kommungruppen är också länken mellan BY2030 och civilsamhället och näringslivet.

I kommungruppen ingår, förutom Kronobergs kommuner, även Länsstyrelsen i Kronobergs län och Trafikverket.

Kommungruppen samordnas av byarkitekt Eva Haraldsson på Region Kronoberg.

Du hittar kommungruppens kontaktpersoner här.